Publikácie a článkyObčianske združenie Vedecká hračka vydalo vo vlastnom náklade knihy:


1. B. Puobišová, P. Puobiš: Show netradičná hračka. Bratislava, 1996.
2. Katalóg výstavy Vedecká hračka – prekvapenie, potešenie, poznanie. Banská Bystrica, 1999. ISBN 80-968131-0-2.
3. Úžasné a tak jednoduché a Vedecká hračka a fyzikálne pokusy v táboroch. Zborník zo seminárov. Banská Bystrica, 2000. ISBN 80-9681310-2-9.
4. Vedecká hračka. Katalóg putovnej výstavy. Banská Bystrica, 2000. ISBN 80-968131-1-0.
5. Vedecká hračka putuje Európou. Príručka putovnej výstavy. Banská Bystrica, 2004. ISBN 80-968131-4-0.
6. R. Baník – B. Puobišová: Vedecká hračka putuje Európou. Banská Bystrica, 2004. ISBN 80-967131-4-5.
7. E. Balážová et al.: Hračky v škole. Banská Bystrica, 2004.
8. E. Balážová – B. Puobišová: Hry a hračky vo výrokoch a obrazoch. Banská Bystrica, 2008. ISBN 80-968131-5-5.
9. S. Kučera: Návraty k pravidlům hry. Banská Bystrica, 2008. ISBN 80-968131-7-9.

Ing. Beata Puobišová a PaedDr. Eva Balážová sú autorkami alebo spoluautorkami vyše 50 článkov z oblasti ludonómie, najmä o vedeckých hračkách a hrách a hračkách vo vzdelávaní, ktoré boli publikované vo všeobecných a odborných periodikách a zborníkoch konferencií.

 
© 2006 - 2009 vedeckahracka.sk