Interaktívne výstavy vedeckých hračiek

Na prenájom, príp. na predaj na efektívne využitie v školách, múzeách, galériách a kultúrno-osvetových zariadeniach ponúkame interaktívne výstavy vedeckých hračiek, hlavolamov a experimentov:

 1. Kaleidoskop – vedecká hračka,
 2. Koleso – vedecká hračka,
 3. Vynálezy – vedecká hračka,
 4. Škola – vedecká hračka,
 5. Sea – Scientific Toy / More – VH,
 6. Technika – vedecká hračka,
 7. Vedecká hračka predškolákom,
 8. Kaleidoskop vedeckých hračiek,
 9. Kyvadlo – vedecká hračka.
ilustračná fotografia

 • názov výstavy charakterizuje jej zameranie či nosnú tému výstavy
 • výstavu tvoria vedecké hračky, hry a zariadenia, s ktorými sa môže každý do vôle ľubovoľne dlho hrať
 • základom výstav je 60 – 90 vedeckých hračiek, 10 – 15 hlavolamov a 10 experimentov
 • ku každému exponátu je manuál (názov, opis manipulácie a prírodovednej podstaty)
 • rozšírením môžu byť hračky pre predškolákov, predmety do tmy, optické klamy
 • výstavný priestor s min. 10 stolmi, vitrínou a zvislými plochami na postery
 • výstavu nainštalujeme a následne zacvičíme jej animátora / lektora
 • ku každej výstave poskytneme textovo-obrázkové materiály k exponátom alebo video
 • možnosť zábavno-vzdelávacej vedeckohračkovej show a workshopu
 • výstava sa realizuje na základe zmluvy (napr. Dohoda o prenájme / pôžičke / kúpe)

Príloha:


Nová interaktívna výstava Drevená vedecká hračka

Nová interaktívna výstava bola prvýkrát predstavená 27. 3. 2024 na Detskej lesníckej univerzite, ktorú usporadúva Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

Viac informácií o interaktívnej výstave Drevená vedecká hračka nájdete v pripojenom dokumente:

web_icon_pdfInteraktívna výstava Drevená vedecká hračka


Prehľad najbližších výstav


logo_koleso

Koleso - vedecká hračka


6. 5. - 31. 5. 2024, Staroľubovnianske osvetové stredisko, Stará Ľubovňalogo_vynalezy

Vynálezy - vedecká hračka


13. 5. - 16. 5. 2024, ZŠ Janošku, Liptovský Mikuláš

17. 5. - 24. 5. 2024, ZŠ J. Kráľa, Liptovský Mikuláš

27. 5. - 30. 5. 2024, ZŠ Okoličianska, Liptovský Mikulášlogo_kyvadlo

Kyvadlo - vedecká hračka

 

1. 7. - 31. 8. 2024, Horehronské múzeum, Brezno
logo_drevená_hračka

Drevená vedecká hračka


18. 5. 2024, Átrium, Trenčín

1. 6. 2024, Golfový areál, Pezinok

22. 6. 2024, Horná MičináVerejnosti prístupné vedecké hračky


 • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (výstava Veda v hračkách)
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica (výstava Objavy a vynálezy v hračkách)
 • Krajská knižnica, Žilina (výstava Vedecká hračka v knihách)
 • Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Modrý Kameň
 • Slovenské poľnohospodárske múzeum, Nitra
 • Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Steelpark, park vedy, Košice
 • Aurélium, zábavné centrum vedy, Bratislava
 • Podaj ďalej, o. z., Prešov
 • Historická škola prof. Jozefa Mistríka, Špania Dolina
 • Hvezdáreň a planetárium, Medzev

Archív ponúk Interaktívnych výstav


web_icon_pdfInteraktívne výstavy na rok 2022

web_icon_pdfInteraktívne výstavy na rok 2020

web_icon_pdfInteraktívne výstavy na rok 2019

web_icon_pdfInteraktívne výstavy na rok 2017

web_icon_pdfInteraktívne výstavy na roky 2015 - 2016

web_icon_pdfInteraktívne výstavy na roky 2014 - 2015

web_icon_pdfInteraktívne výstavy na roky 2011 - 2013

Archív fotografií z výstav


web_icon_pdfFotografie z výstav (spred roka 2010)