Facebook Youtube

Kontakt na nás

address_icon

Vedecká hračka, o. z.

Kalinčiakova 5

974 05 Banská Bystrica

Slovenská republika

address_icon

IČO: 31 75 0532

DIČ: 202 144 8264

phone_icon

+421 903 549 243

Ing. Beata Puobišová

email_icon
bank_icon

Bankový účet vedený vo Fio banke (BIC S.W.I.F.T.: FIOZSKBAXXX)

SK02 8330 0000 0026 0254 5947

Bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni (BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX)

SK06 0900 0000 0003 0157 6193 (2 % dane z príjmu, projekty, dotácie, granty)

Občianske združenie Vedecká hračka je zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií pod identifikaèným číslom: 31750532


Zásady ochrany osobných údajov - informovaný súhlas so súbormy CookiesNastavenia ochrany osobných údajov