Facebook Youtube

Vedecká hráčka a Cookies

Informovaný súhlas

Občianske združenie Vedecká hračka, Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 75 0532 je prevádzkovateľom webového sídla www.vedeckahracka.sk. Na tomto webovom sídle používame súbory cookies na účely:

  1. Funkčné (technicky nevyhnuté) pre správne fungovanie webovej stránky (nepodlieha súhlasu) a
  2. Analytické súbory cookies, ktoré zaznamenávajú návštevnosť webovej stránky a spracúvajú súhlasy s cookies (podlieha súhlasu).

Čo sú to cookies?

Cookies (ang. sušienky) sú malé textové súbory, ktoré môže webový server poslať internetovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou. Ak sú cookies v internetovom prehliadači povolené, uložia sa do súborov internetového prehliadača v danom zariadení užívateľa (počítač, smartfón, tablet).

Cookies pri opakovanej návšteve internetový prehliadač posiela späť webovému serveru, ktorý dané cookies vytvoril a uložil v zariadení užívateľa. Informácie z cookies sú prístupné len webovej stránke spoločnosti, ktorá ich vytvorila. Takto vie webová stránka rozlišovať napr. jednotlivých užívateľov, ich jazykové preferencie, obsah nákupného košíka, prihlásenie užívateľa a pod. Cookies tiež obsahuje dobu platnosti (zväčša 6 až 12 mesiacov alebo do zmazania užívateľom, či internetovým prehliadačom). Cookies môžu byť dočasné alebo trvalo zapísanými súbormi v danom zariadení. Trvalé cookies zostávajú v zariadení až do uplynutia ich platnosti alebo vymazania užívateľom. Dočasné cookies sa vymažú zo zaradenia po odchode z webovej stránky.

Aké cookies používame?

Funkčné (nevyhnutné) cookies súbory slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky alebo niektorých jej funkcií, napr. zapamätanie prihlásenia registrovaného užívateľa alebo uloženie produktov v nákupnom košíku v prípade, ak si zákazník chce prezrieť ďalšie produkty a pod. Funkčné cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osoby. Funkčné cookies nie je možné odmietnuť.

Analytické cookies súbory používame na zlepšenie funkčnosti webovej stránky, jej optimalizáciu a správu súhlasov s používania cookies. Pre tento účel používame analytický softvér PIWIK PRO, ktorý je zameraní na súkromie a bezpečnosť užívateľských údajov. Údaje, ktoré môžu byť zaznamenané sú napr. webové stránky, ktoré navštevujete najčastejšie, dokážu spoznať opakovanú návštevu, technické parametre zariadení, ktoré pristupujú k webovej stránke a pod. Analytické súbory cookies je možné odmietnuť.

Cookies tretích strán

Na našom webom sídle môžu byť použité odkazy na webové sídla tretích strán alebo môžu obsahovať čiastočný obsah z iných webových sídiel napr. YouTube, Facebook, Instagram, Google a pod. Webové sídla tretích strán môžu vytvárať a ukladať vlastné súbory cookies vo vašom internetovom prehliadači a majú vlastné podmienky týkajúce sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v internetovom priestore.

Poskytovanie informácii tretím stranám

Informácie získané prostredníctvom súborov cookies nebudú poskytnuté tretím stranám.

Informácie o dobe uchovávania cookies

Analytické súbory cookie v prípade udelenia súhlasu majú platnosť 6 mesiacov.

Možnosť odvolať súhlas

Odvolať súhlas môžete vždy na našej webovej stránke v sekcii Kontakt

Právna úprava Cookies:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EU) - ePrivacy
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU – GDPR
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon Slovenskej republiky
- Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách

 
© 2006 - 2023 vedeckahracka.sk