Ďakujeme tým, ktorí akoukoľvek formou podporili naše aktivity
Ing. Oľga Allmannová, Zvolen
Andrej Baláž, Banská Bystrica
PaedDr. Eva Balážová, PhD., Banská Bystrica
doc. RNDr. Rastislav Baník, PhD., Banská Bystrica
Ing. Ivan Belička, Banská Bystrica
JUDr. Alena Bohovičová, Banská Bystrica
JUDr. Miroslav Budaj, Bratislava
Mgr. Martin Bulla, PhD., Banská Bystrica
Rodina Czetöová, Michalovce
Dagmar Čechvalová, Bratislava
Mgr. Jan Dítě, Bratislava
Pavol Diškan, Banská Bystrica
Tatiana Dudová, Trenčín
Margita Eichlerová, Martin - Priekopa
Ing. Ľudmila Faboková, Bratislava
Ing. Mária Fajnorová, Bratislava
Rodina Fleischhackerová, Banská Bystrica
JUDr. Igor Gažík, Prievidza
Andrej Golián, Banská Bystrica
Mgr. Michal Grenčík, Banská Bystrica
JUDr. Ing. Michal Guttmann, Praha, CZ
Mária Halinárová, Banská Bystrica
JUDr. Nadežda Halusková, Banská Bystrica
JUDr. Ida Hanzelová, CSc., Bratislava
Ing. Jozef Hetényi, Nitra
Ing. Peter Hojčuš, Bratislava
Ing. Štefan Holakovský, Bratislava
Ing. Mária Holoubková, Bratislava
Mgr. Mária Ilčíková, Bratislava
Mgr. Andrea Kadlubiaková, Trstená
JUDr. Monika Kajabová, Bratislava
Rodina Karailievová, Banská Bystrica
Dušan Kokoška, Banská Bystrica
Ing. Igor Kollárik, Bratislava
Ing. Karol Kollárik, Sládkovičovo
Ing. Klára Kováčiková, Bratislava
Rodina Kozelnická, Banská Bystrica
prof. JUDr. Stanislav Kučera, CSc., Praha, CZ
Dr. Dana Kubani, Ennigerloh, DE
Rodina Lalíková, Banská Bystrica
Mgr. Štefan Ligas, PhD., Banská Bystrica
Ing. Edita Litváková, Ivanka pri Dunaji
Mgr. Zuzana Longauerová, Veľký Krtíš
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, Banská Bystrica
Oľga Luptáková, Zvolen
Ing. Emil Malý†, Malinovo
Sestry Michalové, Banská Bystrica
Ing. Mária Máčajová, Nitra
Ing. Vladimír Majerský, Zvolen
RNDr. Marta Majlingová, Bratislava
Mgr. Michalcová, Zvolen - Sekier
Bc. Andrej Mišina, Bratislava
Rodina Molčanová, Banská Bystrica
Ing. Daniela Mýtna, Bratislava
Mgr. Ing. Vladimír Neuschl, Bratislava
Mgr. Jozef Nodžák, Bratislava
Veronika Parobková, Zvolen
Anna Paločková, Spišská Nová Ves
Mgr. Sidónia Počatková, Michalovce
JUDr. Igor Pezlár, CSc., Bratislava
Mgr. art. Andrea Pinková, Hrochoť
Ing. Jozef Puobiš, Dunajská Streda
Mgr. Mária Puobišová, Dunajská Streda
Ing. Peter Puobiš, Bratislava
Ing. Beata Puobišová, Banská Bystrica
Ing. Ján Raffaj, CSc., Bratislava
RNDr. Jana Raganová, PhD., Banská Bystrica
Ing. Ivan Regina, Košice
Mgr. Danica Schillerová, Pohorelá
Mgr. art. Ingrid Soláriková†, Košice
RNDr. Ladislav Spalek, Levoča
Doc. Ing. Iva Sroková, Bratislava
Ing. Ľubomír Šebo, Žilina
Andrej Ševčík, Bratislava
Mgr. Jozef Škarba, Oravské Veselé
RNDr. Vasil Šmatko, Bratislava
Rodina Štábelová, Bernolákovo
Rodina Štábelová, Senec
Ing. Danka Thalmayerová, CSc., Bratislava
Ján Trška, Košice
prof. Ing. PhDr. Miroslav Tuma, DrSc., Martin
Mgr. Carmen Vagnerová, Banská Bystrica
Mgr. Tomáš Veress, Bratislava
Mgr. Marián Zelenák, Komárno
Ing. Martin Zeleňák, Zvolen
Janka Zimová, Banská Bystrica


Advokátska, pat. a známková kancelária Brichta & partners, Bratislava
Alfa, knihárstvo, Banská Bystrica
Aztex, s.r.o., Zvolen
BB-Expo, s.r.o., Banská Bystrica
Beňadik Slávik, Mostová
Brown - Immo Slov, a.s., Bratislava
Csodák Palotája, Budapešť, HU
Dandy, s.r.o., Opatovice nad Nitrou
DPT, Banská Bystrica
Duma - knihy, Banská Bystrica
Elnec, s.r.o., Prešov
Enterprise, s.r.o., Banská Bystrica
Etop, a.s., Púchov
EuroKontakt, s.r.o., Banská Bystrica
Eurovia - cesty, Michalovce
Gepard, s.r.o., Liptovský Mikuláš
GLASKO, Prešov
Grafické štúdio INAK, Banská Bystrica
GUFERO, s.r.o., Moldava nad Bodvou
Gymnázium, Mládežnícka ul., Banská Bystrica
Chemkostav, a.s., Michalovce
IZOLEX Bau, Michalovce
Knihárstvo Bernáth, Banská Bystrica
Komora patentových zástupcov, Bratislava
Lunaco, s.r.o., Lučenec
MAFE (Asociácia maďarských vynálezcov), Budapešť, HU
Mesto Michalovce
Mesto Trstená
Mesto Vrútky
MiaPlay, Prešov
MIREX, s.r.o. Michalovce
Múzeum SNP, Banská Bystrica
Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves
Optika, Banská Bystrica
Paci, Mgr. Cibuľka, Bratislava
Patentová a známková kancelária Ing. Viera Mešková, Bratislava
Patentservis, Praha, CZ
Power, s.r.o., Banská Bystrica
Proton, s.r.o., Ivanka pri Dunaji
R.E.S., Mojmírovce
SIMI – Milan Janošov, Michalovce
Slovenské poľnohospodárske múzeum, Nitra
Spandex Unifol, s.r.o., Bratislava
Slovenská rada rodičovských združení
Stredná škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica
Surea, Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
TOMI – Jozef Vojtek, Michalovce
TROLL, s.r.o., Banská Bystrica
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica
Venta, s.r.o., Banská Bystrica
ZVT-Trading, a.s., Bratislava
ZŠ Okružná, Michalovce
ZŠ, Sitnianska ul., Banská Bystrica


K realizácii aktivít prispeli aj dotácie a granty inštitúcií:

Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica
Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica
Štátny fond Pro Slovakia, Bratislava
Ministerstvo kultúry SR, Bratislava
Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
Okresný úrad Veľký Krtíš (program podpory a ochrany mládeže MŠ SR) 
© 2006 - 2020 vedeckahracka.sk