Technická tvorivosťOd roku 1995 vytvorili členovia občianskeho združenia Vedecká hračka 30 pôvodných produktov chránených alebo prihlásených na priemyselnoprávnu ochranu. Na 8 vynálezcovských výstavách v zahraničí prezentovali spolu 54 slovenských produktov a získali 22 cien, medailí a ocenení. Aktívna účasť na 10 medzinárodných výstavách vzdelávania (Medacta), tvorivosti (ESI, ESE) a hračiek (Intertoys) - spolu 5 cien a ocenení.
foto-vhObrázky tvorivostiPriemyselnoprávna ochrana produktov, ktoré súvisia s aktivitami OZ VEDECKÁ HRAČKA


účasť v súťaži Scientific Toy, prezentácia na medzinárodných vynálezcovských výstavách alebo výstavách hračiek, exponáty výstav Vedecká hračka ap.

 1. *L. Bahýlová, Badín; *Z. Križanová, Partizánske (Pat. SK): KREPEĽ - hlavolam, skladačka a dekoratívny predmet v jednom
 2. B. Bašista, J. Gábriš, Bratislava (Pat. SK): Dvojčinná mechanická pumpa
 3. E. Benediková, A. Medžo, Banská Bystrica (Pat. SK, US, BG, JP, EP): Spôsob výroby monohydrátu modrej skalice
 4. J. Boholy, Bátka (PP SK, HU): Guľový šach
 5. D. Bratský a kol., Bratislava (Pat. SK, CZ, HU, UA): Prísada do automobilových benzínov
 6. P. Černušák, Pezinok; M. Pekár, Modrová (D SK): Domček v škatuli
 7. *M. Drahomírecký, Levoča (ÚV): Zvukový labyrint
 8. *V. Frič, Liptovské Sliače (PÚV): Pohyblivé zariadenie
 9. *M. Habala, *O. Habala, Hlohovec (PP): Čarovná palička
 10. *R. Horinka, Prievidza (D SK): Stavebnica
 11. G. Hunčaga, Dolný Kubín (Pat. US, DE; ÚV SK): Hlavolam
 12. S. Kmeť, B. Bystrica (ÚV): Príchytka drobných predmetov v taškách, kabelkách a batohoch
 13. I. Krajčovičová, Banská Bystrica; Ľ. Linhard, Nová Dubnica (ÚV): Ľahko rozoberateľné spojenie doskových častí s možnosťou otáčania do 360o
 14. P. Králik, Dubnica nad Váhom (Pat. SK): Magnetická stavebnicová kocka
 15. K. Krčmár, Bratislava (D SK): Safari
 16. K. Krčmár, Bratislava (D SK): Kolekcia hračiek CARLO
 17. J. Krnčan, Žilina (D SK): Žeriav
 18. *T. Kuník, Partizánske (PÚV): Šach pre troch hráčov
 19. L. Lištinský, Poprad (D SK): Dvojfunkčný stavebnicový kozub s príslušenstvom
 20. V. Lehuta, Nové Mesto nad Váhom (D SK): Minihokej
 21. J. Majerčák, Kežmarok (PP): Zariadenie na odstraňovanie kvapaliny z plášťa maliarskych valčekov
 22. L. Manek, Mostová; Ľ. Manek, Galanta (PÚV): Krúžkový hlavolam
 23. *B. Mišík, Martin (PÚV): Spojená preklápačka
 24. *A. Pinková, B. Bystrica (D SK): Filipko
 25. *A. Pinková, B. Bystrica (D SK): Vtáčik
 26. Ľ. Polčic, B. Bystrica (ÚV SK): Edukačná stavebnica v obale
 27. V. Raffaj, Bratislava (ÚV): Zariadenie na ozvučenie signálov zo živých objektov
 28. J. Rehák, Prievidza (Pat. SK): Zariadenie na meranie roviny a uhla
 29. *V. Schichmann, Prešov (PÚV): Zariadenie na nácvik výslovnosti a odpočúvania
 30. *B. Slávik, Mostová (PÚV): Didaktická pomôcka magnetický záves
 31. *I. Soláriková, Košice (PP, ÚV, D SK): Viacfarebná hranolová skladačka
 32. *L. Spalek, Levoča (PÚV): Magnetická štatistická hra
 33. M. Spodniak, Liptovský Mikuláš (PÚV): Hlavolam s pichliačovou guľou
 34. J. Stavrovský, Spišská Nová Ves (Pat. SK): Hlavolam
 35. J. Stavrovský, Spišská Nová Ves (PP): Stavebnicová skladačka
 36. J. Stavrovský, Spišská Nová Ves (PÚV): Magnetická skladačka
 37. Š. Štefkovič, Prievidza (ÚV): Bicyklový maják
 38. T. Stojanovič, Martin (ÚV): Logická hra
 39. K. Teplanová, Bratislava (D SK): Chobotnica
 40. K. Teplanová, Bratislava (D SK): Plná prepadačka
 41. J. Trška, Košice (PÚV): Stavebnica
 42. Ľ. Turták, Banská Štiavnica (D SK, CZ, AT): Guľôčková hra
 43. T. Uhrín, Kremnica (D SK): Skladačka
 44. A. Víťazková, Predajná (D SK): Skladačka Jaja
 45. A. Zubová, M. Zub, Prešov (PP): Srdiečka a písmenká
 46. A. Zubová, M. Zub, Prešov (PP): Spoločenská hra


Vysvetlivky:

BG - Bulharsko
CZ - Česká republika
DE - Nemecko
HU - Maďarsko
JP - Japonsko
UA - Ukrajina
US - USA
Pat. SK - patent SR
PP - patentová prihláška v SR
D SK - dizajn SR
ÚV - úžitkový vzor SR
PÚV - prihláška úžitkového vzoru v SR
EP - európsky patent
AT - Rakúsko
* - v čase tvorby a prihlasovania na ochranu mal pôvodca menej ako 26 rokov


Medaily, ceny a ocenenia (medzinárodné vynálezcovské výstavy, výstavy hračiek a iné ocenenia)ESI ´95 EXPO SCIENCE INTERNATIONAL, Kuvajt, júl 1995
Cena organizácii Vedecká hračka za projekt a medzinárodnú súťaž Scientific Toy.

GENIUS ´96, Budapešť, marec 1996
Medaila GENIUS od Maďarskej akadémie vied a Maďarského združenia vynálezcov - VEDECKÁ HRAČKA, mládežnícka organizácia, za projekt Scientific Toy.

XII. INPEX, Pittsburg (PA, USA), najväčšia svetová výstava vynálezov, máj 1996
Zlatá medaila INPEX v kategórii "Nové hračky" - súbor drevených mechanických hračiek "Carlo",

autor: Karol Krčmár, Bratislava,
výrobca: PREMA, s. r. o., Bytča.

Zlatá medaila INPEX v kategórii "Bussines" - Dvojčinná mechanická pumpa,

autori: Ing. Bedřich Bašista, Mgr. Július Gábriš, obaja Bratislava,
výrobca: Ekoplast, s. r. o., Bratislava.

Mimoriadne ocenenie INPEX "BEST DEVELOPING NATION" -
VEDECKÁ HRAČKA, mládežnícka organizácia, za súbor prototypov vedeckých hračiek prihlásených na priemyselnoprávnu ochranu a projekt Scientific Toy:

Martin Drahomírecký (15 rokov), Levoča: Zvukový labyrint,
Vít Frič, Liptovské Sliače: Pohybové zariadenie,
Michal Habala (11 rokov), Ondrej Habal (14 rokov), obaja Hlohovec: Čarovná palička,
Ing. Daniela Mýtna, Bratislava: Magnetické kreslenie,
Lórant Spalek (13 rokov), Levoča: Magnetická štatistická hra,
Michal Zub, Anna Zubová, obaja Prešov: Písmenká a srdiečka (spoločenské hry).

45. EUREKA BRUSSELS, Brusel, november 1996
Zlatá medaila - Hlavolam GERDIG-UFO,

autor: JUDr. Gerhard Hunčaga,
výrobca: MEGHA, s. r. o., Dolný Kubín.

Strieborná medaila - SCIENTIFIC TOY, prototypy vedeckých hračiek zo súťaží Vedecká hračka,

predmety prihlásené na priemyselnoprávnu ochranu v SR (pozri skôr).

Bronzová medaila - KREPEĽ, hlavolam, skladačka a dekoratívny predmet v jednom,

autorky: Zuzana Križanová, Partizánske; Lucia Bahýlová, Badín,
výrobca: TROLL, s. r. o., Hronsek.

Bronzová medaila - Zariadenie na nácvik výslovnosti a odpočúvania,

autor: Ing. Viliam Schichmann, Prešov, výrobca: English Services, Prešov.

Najlepší národný exponát (zlatá medaila starostu) - KREPEĽ, hlavolam, skladačka a dekoratívny predmet v jednom,

autorky: Zuzana Križanová, Partizánske; Lucia Bahýlová, Badín,
výrobca: TROLL, s. r. o., Hronsek.

V. NOVTECH ´96, Žilina, november 1996
Ocenenie SASI (Slovenská asociácia strojných inžinierov) a Q-impulz "Za najlepšie vyriešený problém prezentovaný na výstave": JUDr. Gerhard Hunčaga, Dolný Kubín - Hlavolam GERDIG-UFO.

4. Great British Innovation Inventions Fair, marec 1997, Londýn
Zlatá medaila za súbor exponátov VEDECKÁ HRAČKA.

GENIUS ´98 - olympiáda vynálezcov, Budapešť, marec 1998
Mimoriadna cena ministra zahraničných vecí Maďarska za podporu technického rozvoja: Ing. Beata Puobišová, Banská Bystrica.

Bronzová medaila GENIUS: JUDr. Gerhard Hunčaga, Dolný Kubín - Hlavolam GERDIG-UFO.

Medaily GENIUS (verejné hlasovanie cez Internet):

Ján Trška, Košice - Stavebnica BAGOGO.
Ing. Jozef Rehák, Prievidza - Zariadenie na určovanie zvislého a vodorovného smeru a uhla sklonu.

VII. INTERTOYS ´98, Medzinárodná výstava Svet detí, Trenčín, október 1998
Zlatá TIMMY ´98 za hru "Bufo - zázračná pyramída",

autorka: Ingrid Soláriková, Košice.

VIII. INTERTOYS ´99, Medzinárodná výstava Svet detí, Trenčín, október 1999
Zlatá TIMMY ´99 za stavebnicu "BAGOGO",

autor: Ján Trška, Košice.

GENIUS 2000 - olympiáda vynálezcov, Budapešť, máj 2000
Bronzová medaila GENIUS:

Ludvik Turták, Banská Štiavnica - Drevená guľôčková hra.

Ocenenia GENIUS 2000:

Ingrid Soláriková, Košice - Viacfarebná hranolová skladačka,
Tomáš Kuník, Partizánske - Šach pre troch,
Beňadik Slávik, Mostová - Magické magnetické pero,
Eleonóra Benediková, Andrej Medžo, obaja Banská Bystrica - Spôsob výroby CuSO4.H2O,
Ingrid Krajčovičová, Banská Bystrica; Ľubomír Linhard, Nová Dubnica - Rozoberateľné otáčavé spojenie dosiek,
Ján Majerčák, Kežmarok - Odstraňovanie kvapaliny z maliarskych valčekov.

IENA 2000 - medzinárodná výstava invencií a inovácií, Norimberg, november 2000
Strieborná medaila: Eleonóra Benediková, Andrej Medžo, obaja Banská Bystrica - Spôsob výroby CuSO4.H2O,
Bronzová medaila: Beňadik Slávik, Mostová - Magické magnetické pero.

ESE 2002 - Európska prehliadka vedecko-technickej tvorivosti mládeže, Bratislava, júl 2002
Diplom predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva SR za projekt "Scientific Toy".

Pamätný list primátora Banskej Bystrice, Ing. Jána Králika, CSc., Ing. Beate Puobišovej za zásluhy o rozvoj práce s mládežou v oblasti kreativity a vedecko-technických aktivít (jún, 2005).

Cena "Dar roka 2005", Slovenská humanitná rada, Ing. Beata Puobišová za prácu v oblasti technickej tvorivosti detí a mládeže (jún 2006).

Ocenenie "Srdce na dlani 2007", Centrum dobrovoľníctva a mesto Banská Bystrica, PaedDr. Eva Balážová a Ing. Beata Puobišová za venovanie času, schopností a energie v prospech iných ľudí a komunity (december 2007).
 
© 2006 - 2008 vedeckahracka.sk