Facebook Youtube

Aktuálne správy


  • 2 %

Príloha:

web_icon_pdfVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľná verzia)

Informácie o OZ Vedecká hračka

  • Prehladový leták

Príloha:

web_icon_pdfInformačný leták OZ Vedecká hračka (2024) [3.6MB]

Prehľad najbližších výstav


logo_koleso

Koleso - vedecká hračka


6. 5. - 31. 5. 2024, Staroľubovnianske osvetové stredisko, Stará Ľubovňalogo_vynalezy

Vynálezy - vedecká hračka


13. 5. - 16. 5. 2024, ZŠ Janošku, Liptovský Mikuláš

17. 5. - 24. 5. 2024, ZŠ J. Kráľa, Liptovský Mikuláš

27. 5. - 30. 5. 2024, ZŠ Okoličianska, Liptovský Mikulášlogo_kyvadlo

Kyvadlo - vedecká hračka

 

1. 7. - 31. 8. 2024, Horehronské múzeum, Brezno
logo_drevená_hračka

Drevená vedecká hračka


18. 5. 2024, Átrium, Trenčín

1. 6. 2024, Golfový areál, Pezinok

22. 6. 2024, Horná Mičiná


Príloha:

web_icon_imgZoznam nedávnych výstav

Interaktíne výstavy

  • Interaktívne výstavy

Od prvej vernisáže výstavy vedeckých hračiek uplynulo 25 rokov

Výstava ako výsledok stávky predsedníčky O. Z. Vedecká hračka

„Ďakujem, konečne som manželke vysvetlil princíp elektromotora“, „Ďakujem, konečne môj manžel pochopil, aké hračky potrebuje naše dieťa“, „Ďakujem, že moji rodičia sa opäť držia za ruky“. Vybrané vety podpísané šiframi sú za sebou v knihe návštev Múzea SNP s dátumom spred 25 rokov.

Ani sa nechce veriť, že výstava môže mať aj taký benefit, aký vpísala detská rúčka. A tiež to, že od vernisáže prvej interaktívnej výstavy vedeckých hračiek, hlavolamov a experimentov uplynulo už štvrťstoročie.

Je teda dôvod spomínať a bilancovať.

Ako sme začínali s výstavami

V podstate náhodou som so šéfom centra vedy Technorama vo švajčiarskom Winterthure na jar 1998 uzatvorila stávku, že na Slovensku bude taká výstava hračiek, na ktorej sa so všetkými výstavnými exponátmi bude hrať každý návštevník. Potom som už vlastne musela premeniť synov dávny nápad z cesty po európskych interaktívnych centrách vedy na skutočnosť. Hodno poznamenať, že koncom XX. storočia bola skutočne raritou expozícia múzea či výstava, na ktorej by sa návštevníci mohli dotknúť exponátu a bežné na nich boli výrazné upozornenia „Nedotýkajte sa!“

Pokračovať v článku

O tom, že zamýšľaná výstava v Banskej Bystrici bude, rozhodol napokon prísľub dotácie Ing. Beáty Hirt, riaditeľky Nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica. Príspevok 8 000 Sk, ktorú Nadácia poskytla občianskemu združeniu Vedecká hračka (OZ VH) sme použili na vydanie výstavného katalógu ešte v priebehu výstavy.

S návrhom na spoluprácu som v lete 1998 oslovila vedúcich pracovníkov Múzea SNP a predsedu ÚPV SR Ing. Martina Hudobu. Doc. RNDr. Rastislav Baník, CSc., z Katedry fyziky Fakulty prírodných vied UMB poskytol neobvyklé fyzikálne experimenty z rozsiahlej zbierky a napísal prvé návody k exponátom. Rokmi sa k nemu pridali aj ďalší z Katedry, najmä doc. RNDr. Janka Raganová, PhD. Dohodla som prenájom veľkých exponátov z Csodák Palotája. Z Budapešti sme s bratom Ing. Igorom Kollárikom, ktorý stále patrí k najväčším podporovateľom OZ VH, previezli a inštalovali sedem rozmerných zariadení. Do vstupného priestoru Múzea SNP sme pripravili panelovú výstavu o priemyselno-právnej ochrane. V hlavnej výstavnej sále na prízemí sme exponáty rozmiestnili na staré nepotrebné školské lavice potom, ako im Mgr. Carmen Vágnerová dala nový vzhľad. Väčšina zo stolov nám potom poslúžila aj na ďalších ôsmich výstavách v Múzeu SNP.

V stredu 2. decembra 1998 popoludní bola v Múzeu SNP v Banskej Bystrici očakávaním naplnená vernisáž prvej interaktívnej výstavy vedeckých hračiek, hlavolamov a experimentov „Vedecká hračka – prekvapenie, potešenie, poznanie“. Deň predtým sa na nej skúšobne hralo zopár žiakov zo školských klubov. Počas toho som pripravovala na nezvyčajnú lektorsko-animátorskú prácu na interaktívnej výstave okrem múzejných lektoriek napr. aj vynálezkyňu Ing. Eleonóru Benedikovú či vysokoškoláčku Ivanku.

Nadväzne bola výstava okrem vianočných a novoročných dní otvorená denne do 7. marca 1999 s mimoriadne vysokou návštevnosťou aj vo večerných hodinách. Pozornosť a priestor jej venovali aj verejnoprávne a súkromné masmédiá.

S úsmevom si spomínam na nakrúcanie dlhej reportáže pre Slovenský rozhlas, keď ma redaktor PhDr. Július Šípoš prinútil rozprávať o gyroskope s roztočeným bicyklovým kolesom v predpažených rukách na točiacej sa točni, ktorú pritom musel s mikrofónom obiehať.

Manažovanie výstavy bolo kompletne v réžii dobrovoľníkov z OZ VH a tak sa stalo, že po tom, čo ÚPV SR neposkytol 2. časť dohodnutého finančného príspevku pre OZ VH výstava skončila so stratou. To však neodradilo hlavných aktérov a najmä na základe záujmu banskobystrickej verejnosti sme od 20. januára 2000 v priestoroch Múzea SNP mali na základe zmluvy o prenájme takmer tri mesiace zásadne inovovanú výstavu „Vedecká hračka – prekvapenie, potešenie, poučenie“. A potom ďalšie a ďalšie.

Zo štatistiky

Dosiaľ som navrhla a zrealizovala 74 kompletov interaktívnych tematických výstav, ktoré boli inštalované 580-krát v 225 obciach a mestách Slovenska vo všetkých krajoch SR. Zatiaľ sme nezavítali do piatich okresov. Boli v 435 rôznych zariadeniach – okrem múzeí, galérií, všetkých typov škôl a voľnočasových zariadení napr. aj v obchodných centrách, športových halách, hoteloch, firmách... Sedemnásť výstav sme mali na štyroch kontinentoch – vo vzdialenom zahraničí napr. v Maname na Bahrajne, Tunisku, Ťumeni, Santiagu de Chile a Mexiko City.

Keďže často boli a sú odlišné vedhračkové putovné výstavy súbežne na viacerých miestach Slovenska počas 25 rokov sa na nich hralo viac ako 1,5 milióna návštevníkov bez rozdielu veku 29 059 dní.

Zopár jednorazových príležitostných výstav s vlastnou grafikou a poslaním trvalo iba jeden-dva dni (napr. pre Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru, učiteľov technických predmetov či k životnému jubileu najstaršieho člena OZ VH em. prof. Miroslava Tumu). Výstavky, najmä príležitostné v prírode, sa často úspešne spájajú s vedeckohračkovými show alebo tvorivými dielničkami. Čoraz častejšie sa na výstavách hráme aj s vedeckými hračkami, ktoré vznikli v rámci medzinárodnej súťaže o pôvodnú vedeckú hračku. Žiaľ, jej ostatné ročníky nezvládam pripraviť na zverejnenie a hodnotenie.

Iba 17 výstav (2,85 %) bolo bez mojej osobnej účasti pri inštalácii a odovzdávaní na využitie. Popri mojej sestre Ing. Kláre Kováčikovej a bratovi Igorovi po jednej putovnej výstave spravili: PaedDr. Eva Balážová, PhD., Andrej Baláž, Jakub Kollárik, Lucia Kolláriková a Ing. Jozef Vaško.

Súčasnosť výstav vedhračiek

Aktuálne najmä po školách a múzeách na Slovensku putuje deväť rôzne veľkých interaktívnych výstav na témy kaleidoskop, koleso, kyvadlo a technika, ktoré sú určené pre rôzne typy vzdelávacích a kultúrno-osvetových zariadení od materských škôl po domovy dôchodcov, od klubov po veľké múzeá. Napríklad v Dome kultúry vo Svidníku potrvá naša najväčšia výstava „Koleso - Vedecká hračka“ do 8. decembra 2023 a od 8. februára 2024 bude rozsahom stredná výstava, ktorú tvorí okolo 100 hravých exponátov, v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi.

Stále inštalácie a výstavy majú: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, Hvezdáreň a planetárium v Medzeve, Krajská knižnica v Žiline, SteelPark v Košiciach, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni, obč. združenie Podaj ďalej! v Prešove a Historická škola prof. J. Mistríka v Španej Doline.

Hranie na výstavách bolo – a verím, že aj je a ešte dlho bude – inšpiráciou pre pedagógov využívať hračky ako prirodzené prostriedky edukácie a pre mnohých mladých ísť životom s vedou. Ako napríklad gymnazisti Laura Lea Lavriková zo Strážskeho a Jakub Buzalka z Považskej Bystrice, ktorí sa zúčastnili v októbri 2023 prehliadky vedecko-technických projektov detí a mládeže Expo Sciences Internatiole v Mexiku (projekt: Space Clean-up) a sú laureáti ceny Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 (projekt: OptiRoute – efektívne doručovanie).

Vravievam, že vedecká hračka, teda každá dobrá kvalitná hračka, ktorá pri hre využíva alebo demonštruje nejaký prírodný zákon alebo technický fenomén, má viac „P“ ako „pekná, pracovitá, poctivá, pobožná a prachatá panna“, lebo je „pre všetkých, poskytuje prekvapenie, potešenie, poznanie, poučenie, pochopenie, pohodu, podnety, provokácie...“- Do ďalších rokov si preto vzájomne želajme aj veľa tvorivých nápadov, aby vedecké hračky pribúdali a aby výstavy vedeckých hračiek mali ešte dlho veľa spokojných návštevníkov, ktorí si z nich odnesú okrem dobrého pocitu tiež emócie, poznatky a podnety pre ďalší rozvoj.

Predvianočné postrehy na záver

  • Pri návšteve vianočných obchodov s hračkami som sa opäť presvedčila o tom, že napriek tomu, že praskajú vo švíkoch, skutočne kvalitnú dobrú hračku vyberiete iba veľmi ťažko. A okrem stavebníc a „súprav pomôcok na experimenty“ nenájdete takú, ktorá by mala vedecko-technický edukačný základ, aký poskytujú vedecké hračky.
  • V najväčšom banskobystrickom hračkárstve dve predavačky netušili, čo hľadám, keď som si pýtala kaleidoskop – krasohľad. Nevedeli tiež, ako sa hrať s dvoma malými „fejkovými“ magnetickými hračkami a čo je ich princíp.

OZ VH má teda stále široké pole možností poskytovať ľuďom kúzelné a potešujúce odhaľovanie kúzla vied a poznania aj prostredníctvom hračiek.

Ako skončila stávka?

Na epizódu so stávkou som zabudla. Pripomenul mi ju až riaditeľ švajčiarskeho centra vedy, keď v júni 1999 pricestoval na Slovensko. Stretli sme sa na výstave „Vedecká hračka“ v škole skanzenu Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Na výstavke sa práve hrali žiaci prvého stupňa ZŠ. S úžasom uznal a gentlemansky vyrovnal svoju prehru.

Pre mňa, OZ VH, našich podporovateľov a najmä pre bežných návštevníkov je oveľa dôležitejšie, že vedecké hračky a experimenty sú a budú ešte dlho k dispozícii na interaktívnych výstavách na rôznych miestach Slovenska.

Beata Puobišová,
predsedníčka Vedecká hračka, o. z.

Otvorenie prvej výstavy

Naši reprezentanti

Jakub Buzalka (Gymnázium, Považská Bystrica) a Lujza Lea Lavriková (Gymnázium P. Horova, Michalovce) postúpili z Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 (9. - 10. 11. 2023, Bratislava) na Expo-Sciences 2024 v Belgicku s projektom OptiRoute – efektívne doručovanie. Blahoželáme!


Preberanie ceny

Obaja boli účastníkmi Expo Sciences Internationale v Mexiku (21.- 27. 10. 2023, Puebla) s projektom Space Clean-up.


Expo Sciences Internationale. Mexiko

Svet pokusov - beseda s Lujzou Leou Lavríkovou – účastníčkou medzinárodných fyzikálnych súťaží [Čítajte tu]

Beseda s LLL

Cena za vedu a techniku 2021

Cenu za vedu a techniku 2021 v kategórii popularizátor od ministra školstva SR 16. decembra 2022 prevzala aj predsedníčka OZ VH Ing. Beata Puobišová za celoživotnú tvorivú dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou a originálne vzdelávacie a popularizačné vedecko-technické aktivity.

  • Cena za vedu a techniku
  • Cena za vedu a techniku
  • Cena za vedu a techniku

Informácie k Zborníku z konferencie

plagát