Prehľad všetkých výstav Vedeckej hračky


Č.
Dátum
Umiestnenie
Mesto
1 1. 12. 1998 - 7. 3. 1999 Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
2 12. 4. - 4. 7. 1999 Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra
3 24. 11. - 18. 12. 1999 Dom technikv ZSVTS Žilina
4 21. 1. - 8. 4. 2000 Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
5 11. 9. - 27. 10. 2000 Tihanviovský kaštieľ Banská Bystrica
6 2. - 27. 10. 2000 Dom kultúry Námestovo
7 30. 10. -26. 11. 2000 Múzeum Spiša Spišská Nová Ves
8 14. - 18. 12. 2000 Dom technikv ZSVTS Žilina
9 14. 11. - 22. 12. 2000 Múzeum Andreja Sládkoviča Krupina
10 27. 11. - 21. 12. 2000 ZŠ Dobšinského Rimavská Sobota
11 7. - 31. 3. 2001 Centrum voľného času Handlová
12 2. - 8. 4. 2001 Mestské kultúrne stredisko Sládkovičovo
13 9. - 27. 4. 2001 Dom Matice Slovenskej Galanta
14 2. 5. - 30. 6. 2001 Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
15 3. 5. - 30. 8. 2001 Vysunutá expozícia Múzea A. Kmeťa Vrútky
16 3. 5. - 28. 8. 2001 Pobočka Múzea Spiša Smižany
17 2. 9. - 14. 10. 2001 Mestské múzeum Kežmarok
18 15. 10. - 30. 11. 2001 Múzeum Andreja Kmeťa Martin
19 2. - 21. 12. 2001 Dom kultúry Námestovo
20 10. 1. - 10. 3. 2002 Podtatranské múzeum Poprad
21 14. 1. - 15. 3. 2002 Múzeum Spiša Spišská Nová Ves
22 12. 3. - 10. 4. 2002 Banícke múzeum Gelnica
23 11. 3. - 14. 4. 2002 Centrum voľného času Handlová
24 14. 4. - 18. 5. 2002 Tribečské múzeum Topoľčany
25 19. 5. - 5. 6. 2002 Záhorské centrum kultúry Malacky
26 25. 6. 2002 - 1. 6. 2002 Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra
27 16. 6. - 30. 8. 2002 Západoslovenské múzeum Trnava
28 16. 6. - 15. 9. 2002 Kláštor Hronský Beňadik
29 2. 9. - 20. 10. 2002 Centrum voľného času Šaľa
30 18. 9. - 4. 10. 2002 Trend - Centrum voľného času Detva
31 26. 10. - 15. 11. 2002 Pusté Úľany
32 19. 11. 2002 - 9. 1. 2003 Múzeum Andreja Sládkoviča Krupina
33 1. 12. 2002 - 10. 1. 2003 Múzeum bábkárskych kultúr a hračiek Modrý Kameň
34 14. 1. - 30. 3. 2003 Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
35 3. - 23. 3. 2003 Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen
36 25. 3. - 17. 4. 2003 Múzeum špeciálneho školstva Levoča
37 1. - 27. 4. 2003 Hliník nad Hronom
38 22. 4. - 1. 6. 2003 Podtatranské múzeum Poprad
39 25. 5. - 8. 6. 2003 Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
40 2. - 30. 6. 2003 Dom kultúry Stará Ľubovňa
41 8. - 13. 6. 2003 Dom kultúry Žarnovica
42 14. 6. - 29. 8. 2003 Múzeum kolies Púchov
43 29. 6. - 31. 8. 2003 Múzeum Spiša Spišská Nová Ves
44 8. 11. - 22. 12. 2003 Tríbečské múzeum Topoľčany
45 12. - 22. 11. 2003 Gymnázium Mládežnícka Banská Bystrica
46 9. 1. - 28. 2. 2004 Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
47 10. - 23. 1. 2004 Lipany
48 11. 1. - 13. 2. 2004 Kysucké múzeum Radoľa
49 31. 1. - 27. 2. 2004 Mestské kultúrne stredisko Sabinov
50 14. 2. - 20. 3. 2004 Krajská knižnica Žilina
51 28. 2. - 13. 3. 2004 ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany
52 17. - 26. 3. 2004 Krajské osvetové stredisko Nitra
53 27. 3. - 14. 4. 2004 Centrum voľného času Šahy
54 28. 3. - 14. 4. 2004 ZŠ Don Bosca Bardejov
55 28. 3. - 10. 4. 2004 ZŠ Jána Krstiteľa Sabinov
56 11. - 23. 4. 2004 ZŠ 17. novembra Sabinov
57 15. - 30. 4. 2004 Dom Slovákov Békescaba (Maďarsko)
58 24. 4. - 19. 6. 2004 Mestské múzeum Kežmarok
59 11. 5. - 30. 6. 2004 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
60 20. 6. - 28. 8.2 004 Banícke múzeum Gelnica
61 1. 7. - 18. 9. 2004 Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota
62 29. 8. - 19. 10. 2004 Západoslovenské múzeum Trnava
63 4. 10. - 2. 12. 2004 Kysucké múzeum Čadca
64 9. - 22. 10. 2004 Dom kultúry Nováky
65 24. 10. - 5. 11. 2004 PX Centrum Považská Bystrica
66 19. 10. - 17. 12. 2004 Archeologické múzeum Púchovskej kultúry Púchov
67 11. 1. - 28. 2. 2005 Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
68 25. 1. - 29. 1. 2005 Gymnázium Metodova Bratislava
69 15. - 28. 2. 2005 ZŠ Plickova Bratislava
70 1. - 29. 3. 2005 Bjornsonov dom, Mestský úrad Ružomberok
71 3. - 29. 4. 2005 Múzeum špeciálneho školstva Levoča
72 2. 5. - 3. 7. 2005 Šarišská galéria Prešov
73 23. 3. - 4. 4. 2005 ZŠ Roosveltova nemocnica Banská Bystrica
74 1. 3. - 18. 3. 2005 ZŠ (pre talentované deti) Trnava
75 19. 3. - 14. 4. 2005 ZŠ Okružná Michalovce
76 15. 4. - 30. 5. 2005 ZŠ Pribišova Trebišov
77 2. - 15. 5. 2005 CVC Humenné
78 16. 5. - 14. 6. 2005 Snina
79 28. 5. - 3. 6. 2005 Mestské kultúrne stredisko Šaľa
80 1. 6. - 31. 7. 2005 Kysucké múzeum Radoľa
81 26. 8. - 30. 9. 2005 Mestský úrad / ZUŠ Giraltovce
82 10. - 30. 9. 2005 Michalovce
83 8. 9. - 2. 10. 2005 Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
84 3. 10. - 11. 11. 2005 Podduklianske osvetové stredisko Svidník
85 3. - 25. 10. 2005 Dom kultúry Nové Mesto nad Váhom
86 14. 11. 2004 - 25. 1. 2005 ZŠ SNP Pohorelá
87 27. 10. - 6. 12. 2005 Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
88 14. 11. - 20. 12. 2005 Kysucká galéria Oščadnica
89 28. 11. - 9. 12. 2005 ZŠ s MŠ, Pionierska 2 Brezno
90 7. - 20. 12. 2005 Dom kultúry Nováky
91 12. 12. - 16. 12. 2005 Brusno
92 19. - 22. 12. 2005 ZŠ Radvaň Banská Bystrica
93 22. 12. 2005 - 3. 1. 2006 ZŠ Roosveltova nemocnica Banská Bystrica
94 3. - 30. 1. 2006 Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
95 10. - 19. 1. 2006 Relax CVC Handlová
96 20. - 30. 1. 2006 Bernolákovo
97 1. 2. - 31. 3. 2006 Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
98 15. - 18. 2. 2006 Staré Hory
99 20. - 24. 2. 2006 Cirkevná ZŠ R. Dilonga Trstená
100 27. 2. - 1. 3. 2006 ZŠ s MŠ Hladovka
101 2. - 3. 3. 2006 ZŠ s MŠ Vitanová
102 13. - 18. 3. 2006 Tvrdošín
103 13. - 25. 3. 2006 SNM - Múzeum Andreja Kmeťa Martin
104 20. - 25. 3. 2006 ZŠ cirkevná, Okružná Dolný Kubín
105 27. - 31. 3. 2006 ZŠ s MŠ Terchová
106 1. - 8. 4. 2006 ZŠ Hájik Žilina
107 1. - 22. 4. 2006 Hornonitrianske múzeum Prievidza
108 9. - 14. 4. 2006 Raková
109 19. - 22. 4. 2006 Mestské kultúrne stredisko Turany
110 24. - 30. 4. 2006 Kultúrny dom Turzovka
111 28. 4. - 5. 5. 2006 Dolné Vestenice
112 1. - 7. 5. 2006 ZŠ Komenského Čadca
113 6. - 14. 5. 2006 Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto
114 15. - 21. 5. 2006 ZŠ Mládežnícka Púchov
115 8. 5. - 13. 6. 2006 Vlastivedné múzeum Považské Podhradie
116 22. - 27. 5. 2006 ZŠ s MŠ Záriečie
117 29. 5. - 3. 6. 2006 ZŠ Schreiberova Lednické Rovne
118 5. - 10. 6. 2006 ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom
119 12. - 17. 6. 2006 Mikušovce
120 19. - 29. 6. 2006 Gymnázium L. Dúbravu Dunajská Streda
121 22. 6. - 6. 7. 2006 Kultúrne centrum Vrútky
122 10. 7. - 16. 9. 2006 Mestské múzeum Kežmarok
123 14. - 23. 9. 2006 ZŠ s MŠ Ľubietová
124 18. 9. - 4. 11. 2006 Podtatranské múzeum Poprad
125 25. 9. - 1. 10. 2006 ZŠ s MŠ Sliač
126 2. - 8. 10. 2006 ZŠ Sekier Zvolen
127 9. - 15. 10. 2006 ZŠ Západ Zvolen
128 11. 10. - 3. 11. 2006 Pohronské múzeum Nová Baňa
129 16. 10. - 2. 11. 2006 Trend - Centrum voľného času Detva
130 4. - 12. 11. 2006 Mestské kultúrne stredisko Cinobaňa
131 6. 11. - 13. 12. 2006 Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
132 11. 11. - 30. 12. 2006 Múzeum Spiša Spišská Nová Ves
133 13. - 20. 11. 2006 ZŠ s MŠ Čebovce
134 21. 11. - 11. 12. 2006 ZŠ Haličská Lučenec
135 10. 1. - 11. 3. 2007 Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
136 14. - 29. 1. 2007 ZŠ Vajanského Lučenec
137 15. 1. - 15. 2. 2007 Múzeum špeciálneho školstva Levoča
138 30. 1. - 6. 2. 2007 ZŠ a MŠ Radzovce
139 6. - 18. 2. 2007 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa
140 19. 2. - 4. 3. 2007 ZŠ s MŠ Hliník nad Hronom
141 3. - 24. 3. 2007 Gymnázium Don Bosca Bardejov
142 5. - 12. 3. 2007 Obecný úrad Banská Belá
143 13. - 26. 3. 2007 ZŠ Malonecpalská Prievidza
144 26. 3. - 15. 4. 2007 Mestské kultúrne stredisko Revúca
145 13. 3. - 1. 6. 2007 Múzeum Modry Kameň
146 27. - 31. 3. 2007 ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves
147 1. - 13. 4. 2007 ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske
148 14. - 21. 4. 2007 Obecný úrad Valašská Belá
149 16. 4. - 2. 5. 2007 MŠ Rybárska Rimavská Sobota
150 27. 4. - 12. 5. 2007 ZŠ s MŠ Zákamenné
151 3. 5. - 21. 7. 2007 Stavebná fakulta TU Košice
152 26. 5. - 2. 6. 2007 Kláštor pod Znievom
153 3. - 10. 6. 2007 Cirkevné gymnázium Ružomberok
154 4. - 22. 6. 2007 Dom kultúry Konkoly-Thege Hurbanovo
155 11. - 16. 6. 2007 Bobrovec
156 18. - 30. 6. 2007 ZŠ s MŠ Podbrezová
157 3. 7. - 2. 9. 2007 SNM - Prírodovedné múzeum Bratislava
158 3. - 16. 9. 2007 Dom kultúry Nové Mesto nad Váhom
159 6. - 20. 10. 2007 Pezinok
160 22. 10. - 14. 11. 2007 ZŠ Tajovského Senec
161 16. - 30. 11. 2007 ZŠ M. Rázusa Zvolen - Zlatý potok
162 4. - 7. 12. 2007 Dom osvety Lieskovec
163 12. 12. 2007 - 8. 1. 2008 ZŠ Devínska Nová Ves Bratislava
164 18. 12. 2007 - 18. 1. 2008 2. ZŠ, Školská Krupina
165 11. - 24. 1. 2008 ZŠ Sv. Uršule, Nedbalova Bratislava
166 14. - 18. 1. 2008 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce
167 21. - 25. 1. 2008 ZŠ s MŠ Pliešovce
168 22. 1. - 16. 3. 2008 Podtatranské múzeum Poprad
169 27. 1. - 1. 2. 2008 Dom kultúry Slovenská Ľupča
170 25. 1. - 29. 2. 2008 Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
171 11. - 22. 2. 2008 Valaská
172 26. - 29. 2. 2008 Polomka
173 1. - 7. 3. 2008 ZŠ s MŠ Strelníky
174 10. - 14. 3. 2008 ZŠ s MŠ Tmavá Hora
175 3. 3. - 11. 4. 2008 Múzeum špeciálneho školstva Levoča
176 15. - 16. 3. 2008 MPC BA Budmerice
177 17. - 28. 3. 2008 ZŠ s MŠ Budmerice
178 29. 3. - 11. 4. 2008 ZŠ K. Mahra Trnava
179 30. 3. - 25. 5. 2008 Múzeum Spiša Spišská Nová Ves
180 14. 4. - 16. 5. 2008 CVC Dúha/ZŠ Kopernikova Hlohovec
181 5. - 16. 5. 2008 Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš
182 17. - 30. 5. 2008 ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou
183 19. 5. - 13. 6. 2008 CVČ Relax Handlová
184 31. 5. - 22. 6. 2008 Gymnázium A. Vrábla Levice
185 20. 6. - 30. 9. 2008 Pohronské múzeum Nová Baňa
186 14. - 20. 7. 2008 Millenium Park Budapešť (Maďarsko)
187 23. - 30. 6. 2008 ZŠ SNP Šurany
188 12. 8. - 12. 10. 2008 Slovenské technické múzeum Košice
189 28. 9. 2008 - 13. 1. 2009 Techmania Plzeň (Česko)
190 16. 10. - 31. 12. 2008 Múzeum kolies Trenčín
191 20. 10. - 3. 11. 2008 Dom kultúry Konkoly-Thege Hurbanovo
192 12. - 26. 11. 2008 ZŠ Okružná Michalovce
193 28. 11. - 13. 12. 2008 ZŠ šmeralova Prešov
194 15. 1. - 28. 2. 2009 Zámecká galerie Kladno (Česko)
195 2. 2. - 3. 3 .2009 Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
196 24. - 27. 2. 2009 Gymnázium A. Kmeťa Banská Štiavnica
197 3. 3. - 5. 4. 2009 Tekovské múzeum Levice
198 7. - 22. 3. 2009 Inkubátor Malacky
199 10. - 13. 3. 2009 ZŠ s MŠ Svätý Anton
200 16. - 27. 3. 2009 ZŠ s MŠ Žarnovica
201 30. 3. - 3. 4. 2009 Staré Hory
202 6. - 17. 4. 2009 ZŠ s MŠ Nemecká
203 14. 4. - 7. 5. 2009 Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
204 20. - 30. 4. 2009 ZŠ s MŠ Predajná
205 4. - 14. 5. 2009 ZŠ s MŠ Brezno - Mazorník
206 11. - 23. 5. 2009 kino Akropola Kremnica
207 15. - 25. 5. 2009 ZŠ s MŠ Pionierska 4 Brezno
208 26. 5. - 3. 6. 2009 ZŠ Jánošovka Čierny Balog
209 27. 5. - 15. 9. 2009 SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry, Galéria D. Millyho Svidník
210 4. - 19. 6. 2009 ZŠ s MŠ J. D. Matejovie Liptovský Hrádok
211 22. - 30. 6. 2009 ZŠ s MŠ Liptovská Osada
212 7. 7. - 28. 8. 2009 eM-klub Kremnica
213 7. 7. - 27. 8. 2009 Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky
214 22. 7. - 27. 9. 2009 Kulturní prostor Sladovna Písek o.p.s. Písek (Česko)
215 31. 8. - 11. 9. 2009 Centrum voľného času Tvrdošovce
216 12. - 20. 9. 2009 Dom kultúry Palárikovo
217 11. 10. 2009 Dom techniky ZSVTS Banská Bystrica
218 17. 9. - 9. 10. 2009 Dom kultúry Stropkov
219 21. 9. - 30. 9. 2009 Súkromné centrum voľného času Modra
220 21. - 27. 9. 2009 Dom kultúry Bánov
221 2. - 16. 10. 2009 Gymnázium Pezinok
222 27. 10. - 7. 11. 2009 Mestské kultúrne stredisko Šenkvice
223 4. - 7. 11. 2009 Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
224 4. - 18. 11. 2009 Mestské kultúrne stredisko Šurany
225 23. 11. - 4. 12. 2009 ZŠ Schreiberova Lednické Rovne
226 11. 1. - 1. 2. 2010 ZŠsMŠ Sečovce
227 2. - 13. 2. 2010 ZŠ Sever Trebišov
228 18. 2. - 6. 3. 2010 ZŠ Gorkého Trebišov
229 4. 3. - 1. 4. 2010 Hornonitrianske múzeum Prievidza
230 4. 3. - 30. 4. 2010 SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Bratislava