Tvorivé stretnutia a show vedeckých hračiekVerejné predvádzanie vedeckých a iných hračiek, hier a hlavolamov, tzv. show, je motiváciou najmä detí a mladých k technickej tvorivosti.

Tvorivé stretnutia s deťmi a mládežou sa konajú väčšinou nadväzne na reinštalácie výstav Vedecká hračka. Riešia sa na nich konkrétne úlohy súvisiace s hračkami a spravidla sú spojené s motivačnými kreatívnymi hrami. Na tvorivom stretnutí v roku 1997 sme vytvorili označenie pre národnú výstavu vynálezcov a kutilov "UmInEx" z významových prvých písmen slov: um - rozum; invencia - inovácia; expo - exponát - exhibícia. Označenie sme previedli na Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Od roku 1995 bolo 61 show vedeckých hračiek na 36 miestach (základné a materské školy, centrá voľného času, tábory, detské nemocnice, kúpaliská, firmy, zotavovne) na vlastných, špecializovaných, regionálnych či vzdelávacích akciách alebo rôznych oslavách. Ostatné: Noc vedcov (september 2008, Techmania Plzeň), 1. máj (2009, Pamätník SNP v Banskej Bystrici), Vedecko-technická súťaž detí (máj 2009 s AMAVET a ZSVTS, B. Bystrica), Učíme sa tvorivo (jún 2009, Gymnázium Kremnica).


Fotografie  Fotografie zo Show

Plzeň, Techmania - Noc vedcov, 2008

Banská Bystrica, SNP, 2008

Banská Bystrica, Radvaň, 2008

Bratislava, Noc výskumníka, 2007

Bratislava, Európsky festival vedy a techniky, 2006

Banská Bystrica, Radvaň, 2006

Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, 2006

Banská Bystrica, Človeče, 2006

Kováčová, 2005

Banská Bystrica, 750. výročie Banskej Bystrice, 2005

Šaľa, 2005

Banská Bystrica, Nemocnica, 2005

Banská Bystrica, Materská škola, 2003

Banská Bystrica, 2003

Brezno, 2003

Genius, 2000

Banská Bystrica, UmINEx, 1999

Slovenská Lupča, 1997

Nitra, Medacta, 1995
 
© 2006 - 2009 vedeckahracka.sk