ESI a ESE


Milset Europe

Prezentácia projektov na svetovej alebo európskej prehliadke vedecko-technických projektov detí a mládeže Expo Science International (ESI), resp. Expo Science Europe (ESE) je vyvrcholením tvorivých aktivít žiakov a študentov - členov občianskeho združenia Vedecká hračka.


Prehliadky ESI (od roku 1987) a ESE (od roku 1996) usporadúva Medzinárodné hnutie pre voľný čas vo vede a technike MILSET (z francúzskeho Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique/International Movement for Leisure in Science and Technology).

Občianske združenie Vedecká hračka bolo za riadneho člena MILSET prijaté 19. júla 2006.

J.C.Giraudon

Jean-Claude Giraudon - zakladateľ a čestný predseda MILSET


logo ESE 2018

ESE 2018
Gdyňa (Poľsko) 1. Kristína Dovalová, Klára Dovalová (ZŠ Badín): Kryštalizácia a dotyk svetla
 2. Ján Uchaľ (ZŠ Okružná, Michalovce): Svetelný smog
 3. Lujza Lea Lavríková (ZŠ Okružná, Michalovce): Mlieko - ako nám chutí
 4. Ľubomír Ivan Longauer (ZŠ Staré Hory), Michal Ferenc (ZŠ Radvanská, Banská Bystrica): Vynálezy z detských denných táborov
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
 • ESE 2018
logo ESI 2015

ESI 2015
Brusel (Belgicko) 1. Dominika Rovňanová (Ev. gymnázium, Banská Bystrica): Hračky v rastlinách
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
 • ESI 2015
logo INEPO

INEPO-Euroasia 2015
Baku (Azerbajdžan) 1. Peter Kicko, Dominika Fecková (Gymnázium, Žarnovica): Allelopathic activity of Fallopia Japonica on native plants of Ponitrie protected lanscape area
 • INEPO 2015
 • INEPO 2015
 • INEPO 2015
 • INEPO 2015
logo ESE

ESE 2014
Žilina, Slovensko 1. Erik Krško (*2002, ZŠ Demandice), Ema Kapcová (*2003, ZŠ Levice): ECO-TOYS
  Vedúce projektu: Jana Kapcová, Beata Puobišová
 2. Interaktívna výstava SEE/Sea and Scientific
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
logo INEPO

INEPO EuroAsia 2014
Baku, Azerbajdžan 1. Peter Kicko (Žarnovica): Allelopatická aktivita krídlatky japonskej
  Vedúca: Dominika Piecková (Zvolen)
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
logo INESPO

INESPO 2014
Haag, Holandsko 1. Klaudia Kvaková, Jakub Šalko (Valaská, Brezno): Monitoring pollution on the upper watercourse of the river Hron
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
logo ESI

ESI 2013
Abú Dabí, SAE
 1. Emília Petríková (Banská Bystrica): 2-Deoxyglucose decreases Sorafenib effect by pro-survival pathway in malignant melanoma
 2. Peter Horváth (Brezno): Synthesis of Triazene Compounds and Their Appl. in Spectrophotometric Determination of Cadmium
 3. Ivan Ševčík (Trenčín): UniShader: Interface for General-Purpose Computing on Graphics Processing Units and Working with Shader Programs
  Vedúca skupiny: Mgr. Helena Pálková, Šaľa
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
logo INEPO

INESPO 2013
Middelburg, Holandsko 1. Peter Kicko (Žarnovica): Influence of geographic factors on the size of genome of Tephroseris longifolia group (bronzová medaila)
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
logo INEPO

INEPO EuroAsia 2013
Baku, Azerbajdžan 1. Emília Petríková (Banská Bystrica): The Effect of Zinc on Different Developmental Stages of Common Bean - Phaseolus vulgaris L. (bronzová medaila)
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
logo MILSET 25th

MILSET
25th-anniversary celebration
1987 - 2012
Pueblo, Mexiko
 1. Beata Puobišová (Banská Bystrica), Sidónia Počatková (Michalovce): MILSET and Scientific Toy - interactive exhibition
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
 • Deň hrania 2014
logo ESE 2012

ESE 2012
Tula, Rusko

 1. Ivan Stanček (*1992, Zvolen): Magnetic Gate
 2. Július Garaj, Marek Mičuda a Ján Sluka (Turčianske Teplice): Multifunction Centre: E.A.S.Y. PARK
 3. MILSET and SCIENTIFIC TOY – interactive exhibition (to the 25th Anniversary of MILSET)
  Vedúca skupiny: Beata Puobišová
 • ESE 2012
 • ESE 2012
 • ESE 2012
 • ESE 2012
 • ESE 2012
 • ESE 2012
 • ESE 2012
 • ESE 2012
 • ESE 2012
logo The Second Expo Sciences Asia 2012

ESAsia 2012
Manama, Bahrajn

 1. Jakub Kollárik (Sládkovičovo), Andrej Baláž (Banská Bystrica): Exhibition "Kaleidoscope - Scientific Toy"
 • ESA 2012
 • ESA 2012
 • ESA 2012
 • ESA 2012
 • ESA 2012
 • ESA 2012
logo ESI 2011

ESI 2011
Bratislava, Slovensko 1. Zuzana Kormaňáková, Katarína Kormaňáková, Peter Kormaňák, Anton Borový (Dolný Kubín): Worldwide Day of Play in Slovakia
  Vedúca projektu: Janka Kormaňáková
 2. Ján Maťaš, Marína Kevešová (Banská Bystrica): The most popular toys of children attending primary school
  Vedúce projektu: Eva Balážová, Beata Puobišová
 3. Ján Mikolaj (Banská Bystrica): Scientific Toy on/in a Cube
  Vedúca projektu: Beata Puobišová
 • ESI 2011
 • ESI 2011
 • ESI 2011
 • ESI 2011
 • ESI 2011
 • ESI 2011
 • ESI 2011
 • ESI 2011
 • ESI 2011
 • ESI 2011
 • ESI 2011
logo ESI 2010

ESE 2010
Moskva, Rusko 1. Lukáš Počatko(*1995, Michalovce): School with Humour II.
 • ESE 2010
 • ESE 2010
 • ESE 2010
 • ESE 2010
 • ESE 2010
ESI 2009 Tunis

ESI 2009, Tunisko

1. PETER KORMAŇÁK (*1997, ZŠ Dolný Kubín): WATER AND ELECTRICITY (Voda a elektrina)

2. JÁN MAŤAŠ (*1995, ZŠ Banská Bystrica): ROBOT AS TOY (Robot ako hračka)

3. LUKÁŠ POČATKO (*1995, ZŠ Michalovce): SCHOOL WITH HUMOUR (Škola s humorom)

4. KATARÍNA KORMAŇÁKOVÁ (*1993, Gymnázium Ružomberok): ELFONICA – MUSIC OF PLANTS (Elfonica – hudba rastlín)

5. KARINA KADLUBIAKOVÁ (*1993, Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda): GAME AS MEDICINE (Hra ako liek)

6. ŠARLOTA ŠIKETOVÁ (*1986, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica): LEISURE OF PUPILS (Voľný čas žiakov)

7. ANDREJ BALÁŽ (*1985, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, B. Bystrica), ZUZANA KOCKOVÁ (*1986, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, B. Bystrica): NON-FORMAL TEACHING OF HIGH SCHOOL STUDENTS – OPPORTUNITIES AND REALISATION (Neformálne vzdelávanie žiakov stredných škôl – možnosti a realizácia)

Fotografie z ESI 2009, Tunisko

Vedecká hračka (v anglickom jazyku)

Projekty ESI 2009, Tunisko

Leaflet ESI 2009, Tunisko


ESE 2008 Budapest

ESE 2008, Budapešť
1/ Projekt: Vznášajúca sa zemeguľa

Autor: Michal Petruška - ZŠ Radvanská, Banská Bystrica
Vedúca: Ing. Beata Puobišová

2/ Projekt: Hry a hračky v obrazoch slovenských výtvarníkov

Autorka: Karina Kadlubiaková - Trstená/Gymnázium Tvrdošín
Vedúca: Ing. Beata Puobišová

3/ Projekt: Tradičné hry mojich starých rodičov

Autor: Lukáš Počatko - ZŠ Okružná, Michalovce
Vedúca práce: Mgr. Sidónia Počatková

4/ Projekt: Neformálne vzdelávanie adolescentov v ich voľnom čase

Autor: Andrej Baláž - Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
Vedúca: PaedDr. Eva Balážová, PhD.

Fotografie z ESE 2008, Budapešť

Leaflet ESE 2008, Budapešť

Písali o nás (Quark č. 9, september 2008, str. 41)


ESI 2007 Durban

ESI 2007, Durban (Juhoafrická republika)

Projekt: Magnety a všeličo okolo nich

Autor: Lukáš Počatko, Michalovce
Vedúca práce: Mgr. Sidónia Počatková


Fotografie z ESI 2007, Durban

Leaflet ESI 2007, Durban


ESE 2006 Tarragona

ESE 2006, Tarragona (Španielsko)
1/ Projekt: Škola hrou - v stopách Jana Amosa Komenského

Autori: Zuzana Kormaňáková, Katarína Kormaňáková, Peter Kormaňák - Dolný Kubín/ Gymnázium Ružomberok, ZŠ Dolný Kubín
Vedúci: Ing. František Kormaňák, Janka Kormaňáková, Ing. Beata Puobišová

2/ Projekt: Magnety na vyučovaní

Autor: Lukáš Počatko - ZŠ Michalovce
Vedúca: Mgr. Sidónia Počatková

3/ TITANIC

Autor: Lukáš Počatko - ZŠ Michalovce
Vedúca: Mgr. Sidónia Počatková

4/ Stredoškoláci s hračkami

Autorka: Lucia Kolláriková - Sládkovičovo/Gymnázium Metodova, Bratislava
Vedúca práce: Ing. Beata Puobišová

5/ Športové záujmy žiakov na 2. stupni základných škôl v B. Bystrici

Autor: Andrej Baláž - Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
Vedúca: PaedDr. Eva Balážová, PhD.

6/ Vedecké hračky v škole

Autori: Filip Kadlubiak a Karina Kadlubiaková - Trstená/Gymnázium Tvrdošín; Jakub Kollárik - Sládkovičovo/SPŠE Bratislava
Vedúca: Mgr. Andrea Kadlubiaková

7/ Projekty z ESE´06 do slovenských škôl

Autori: Marián Parkányi, Bratislava; Lucia Kolláriková, Sládkovičovo; Andrej Baláž, Banská Bystrica
Vedúca práce: Ing. Beata Puobišová

ESE 2006 VH kolektív


Projekty z ESE 2006, Tarragona (Španielsko)


ESI 2005 Santiago

ESI 2005, Santiago de Chile1. Projekt: "Putovné výstavy Vedecká hračka"

Vedúce projektu: Mgr. Andrea Kadlubiaková, Ing. Beata Puobišová
Autori: Jakub Kollárik (ZŠ Pusté Úľany), Filip Kadlubiak, Karina Kadlubiaková(obaja ZŠ Trstená)

2. Projekt: "Vzťah gymnazistov k hračkám"

Vedúca projektu: Ing. Beata Puobišová
Autorka: Lucia Kolláriková (Gymnázium, Metodova ul., Bratislava)

3. Projekt: "Hračky v edukácii"

Vedúca projektu: PaedDr. Eva Balážová
Autor: Andrej Baláž (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica)


Fotografie z ESI 2005, Santiago de Chile


ESE 2004 Dresden

ESE 2004, DrážďanyProjekt: "Hračka v edukácii"

Vedúca projektu: PaedDr. Eva Balážová
Autori: Andrej Baláž (Gymnázium, Mládežnícka ul., Banská Bystrica), Lucia Kolláriková (Gymnázium, Metodova ul., Bratislava)


Fotografie z ESE 2004, Drážďany


ESI 2003 Moscow

ESI 2003, Moskva
Komplexný projekt "Hračka v škole"

Vedúce projektu: PaedDr. Eva Balážová, Ing. Beata Puobišová

1. Výstava Vedecká hračka

Autori: Jakub Kollárik, Lucia Kolláriková (ZŠ Pusté Úľany)

2. Hračky pre najmenších školákov

Autorky: Lucia Fleischhackerová (ZŠ Banská Bystrica), Andrea Barteková (ZŠ Pusté Úľany)

3. Hračka ako nositeľ informácií v škole

Autori: Andrej Baláž (nezúčastnil sa ESI), Vladimír Klemanič (obaja Gymnázium, Mládežnícka ul., Banská Bystrica)


Fotografie z ESI 2003, Moskva


ESE 2002 Bratislava

ESE 2002, Bratislava


Projekt: "Vedecká hračka"

Vedúce projektu: PaedDr. Eva Balážová, Ing. Beata Puobišová
Autori: študent Andrej Baláž (Gymnázium, Mládežnícka ul., Banská Bystrica); žiaci: Ivan Belička (ZŠ Banská Bystrica), Lucia Fleischhackerová (ZŠ Banská Bystrica), Jakub Kollárik, Lucia Kolláriková (obaja ZŠ Pusté Úľany), Mgr. Emília Kubániová (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica).


Fotografie z ESE 2002, Bratislava


ESI 1995, KuvajtProjekt: "International Competition Scientific Toy"

Vedúca projektu: Ing. Beata Puobišová
Autor: Peter Puobiš (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava)


Fotografie z ESI 1995, Kuvajt
 
© 2006 - 2021 vedeckahracka.sk