Stredoškolská a vysokoškolská odborná činnosťSamostatné práce študentov stredných a vysokých škôl založené nielen na štúdiu literatúry, ale aj na samostatnom prieskume a výskume (účasť v krajskom, resp. ústrednom kole s prácami na témy súvisiace s hračkami v edukácii od roku 2003). Semináre o duševnom vlastníctve na ústrednom kole SOČ a prehliadkach JUVIR.

Andrej Baláž so študentským podnikateľským projektom "Putovná výstava vedeckých hračiek" 2. miesto v súťaži Eurowards v roku 2003. Lucia Kolláriková s prácou "Vzťah stredoškolákov k hračkách" 5. miesto v ústrednom kole SOČ 2005.L. Kolláriková s posterom SOČ 2005 
© 2006 - 2008 vedeckahracka.sk