Facebook Youtube

Došlé návrhy vedeckých hračiek a hierNávrhy vedeckých hračiek a hier za spojené ročníky 29. - 30. (2021 - 2022)

Viťazné návrhy: 1. Transformer (K), 2. Throught the wall (B), 3. Dvojhlavé figúrky (H)