PREDSEDNÍCTVO OZ VEDECKÁ HRAČKA(Valné zhromaždenie obč. združenia Vedecká hračka 20. novembra 2022 v Ružomberku zvolilo)

 • Ing. Beata Puobišová (BB), predsedníčka, štatutárna zástupkyňa – koncepčné činnosti, tábory, tvorba a koordinácia výstav, spolupráca s centrami vedy, zmluvy a dohody
 • Mgr. Sidónia Tomášová Czetöová (MI), tajomníčka, štatutárna zástupkyňa – spolupráca so školami, žiacke vedecko-technické konferencie, 2 % z dane
 • Mgr. Michal Figura (Ľubotice), podpredseda – marketing a medzinárodná spolupráca
 • Ing. Klára Kováčiková (NM), členka – Dni hrania v SR, popularizačno-propagačné materiály
 • Ing. Igor Kollárik (BA), člen – hospodárenie
 • Mgr. Pavol Diškan (BB), člen – webová stránka, sociálne siete, medzinárodná súťaž
 • Lujza Lea Lavríková (Strážske), členka – žiacke a študentské projekty
 • doc. Ing. Iva Sroková, CSc. (BA) - predsedníčka dozornej rady

Zodpovednosť členov OZ VH (v súčinnosti s ostatnými členmi):


 • Mgr. Andrea Kadlubiaková (Trstená) a Ing. Lucia Dovalová (BB) – aplikácie pre školskú prax
 • Michal Ferenc (BB) – spolupráca so žiakmi a študentmi
 • Ing. Ján Lohyňa (NR), Václav Havelka a Andrej Golián (BB) – oprava a vyraďovanie exponátov
 • JUDr. Nadežda Halusková (BB) – konzultácie právnych otázok a zmlúv
 • PhDr. Dana Kubány (Munster, DE) – výskum a popularizácia v EÚ
 • RNDr. Ladislav Spalek (KK) – tvorba koncepcií, spolupráca s múzeami
 • Mgr. Sylvia Havelková (BB) – popularizácia OZ VH v regiónoch
 • Mgr. Štefan Tomáš (MI) – reinštalácie putovných výstav na východe SR
 • Mgr. Erika Antolová (Modrý Kameň) – preberanie a archivovanie vedecko-hračkových hodnôt
 • Mgr. Slávka Rovňanová (Budča) – show vedeckých hračiek
 
© 2006 - 2022 vedeckahracka.sk