PREDSEDNÍCTVO OZ VH • Ing. Beata Puobišová (BB), predsedníčka, štatutárna zástupkyňa – koncepčné činnosti, tábory, tvorba a koordinácia výstav, spolupráca s centrami vedy, zmluvy a dohody
 • Mgr. Sidónia Tomášová Czetöová (MI), tajomníčka, štatutárna zástupkyňa – spolupráca so školami, 2 %
 • Ing. Klára Kováčiková (NM), členka – Dni hrania v SR, propagačná a publikačná činnosť
 • Jakub Kollárik (BA), člen – marketing a medzinárodná spolupráca
 • Ing. Igor Kollárik (BA), člen – hospodárenie

Predsedníčka dozornej rady:

 • doc. Ing. Iva Sroková, CSc. (BA)

Členovia a oblasti ich kompetencií:

 • Mgr. Erika Antolová (Modrý Kameň) – preberanie a archivovanie vedeckých hračiek
 • Mgr. Pavol Diškan (BB) – administrácia webového sídla
 • JUDr. Nadežda Halusková (BB) – konzultácie právnych otázok a zmlúv
 • Mgr. Sylvia Havelková (BB) – popularizácia OZ VH v regiónoch
 • Mgr. Andrea Kadlubiaková (Trstená) – aplikácie pre školskú prax
 • PhDr. Dana Kubányi (DE/CZ) - výskum a popularizácia vedeckých hračiek v EÚ
 • Ing. Ján Lohyňa (NR), Václav Havelka (BB) – oprava a vyraďovanie exponátov
 • Ing. Ján Rideg (Veľká nad Ipľom) – vývoj, skúšanie a popularizácia hračiek a hier zhotovených najmä z odpadových materiálov
 • RNDr. Ladislav Spalek (KK) – spolupráca s múzeami a galériami
 • Mgr. Štefan Tomáš (MI) – propagácia a reinštalácie putovných výstav na východe SR
 
© 2006 - 2018 vedeckahracka.sk