Facebook Youtube Picasa

Aktuálne správy


Ďakujeme za asignovanie 2 % či 3 % dane z príjmu za rok 2016 pre Vedeckú hračku, o. z.

V roku 2017 nie je občianske združenie Vedecká hračka medzi prijímateľmi percent daní z príjmov za rok 2016.

Prosíme našich priaznivcov, aby 2 % či 3 % dane z príjmu za rok 2016 asignovali v prospech občianskeho združenia SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu, Bratislava, podľa pokynov na http://www.avv.sk/darujte-nam-2-percenta-z-dane/ a nadväzne občianskemu združeniu Vedecká hračka, Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica, doručili akoukoľvek formou kópiu buď príslušnej časti Daňového priznania z príjmov fyzickej osoby, alebo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % či 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (z ktorých bude zrejmé, kedy a ktorý daňový úrad doklad prevzal) spolu s kópiou Potvrdenia o zaplatení dane z príjmu zo závislej činnosti za rok 2016.

web_icon_pdfInformačný leták ku 2 %
web_icon_pdfVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
web_icon_wordPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Údaje o prijímateľovi 2 % či 3 % dane z príjmu 2016 pre občianske združenie Vedecká hračka:

Obchodné meno: SEA – AGENTÚRA PRE VZDELANIE A VEDU
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: FMFI UK F2 MLYNSKÁ DOLINA / Číslo: F2 / PSČ: 842 48 / Obec: BRATISLAVA
IČO: 30804451

Viac informácií o poukazovaní podielu daní (postup aj tlačivá) sú na www.rozhodni.sk.


logo tabor tvorivosti Vedhra
Denné tábory tvorivosti VEDHRA v Dome techniky ZSVTS Banská Bystrica

Termíny:

 1. 27.2. - 3.3.2017
 2. 10.7. - 14.7.2017
 3. 31.7. - 4.8.2017
 4. 21.8. - 25.8.2017

Príloha:

web_icon_wordPrihláška dieťaťa do tábora tvorivosti Vedhra
web_icon_pdfInformácie o programe v tábore VEDHRA

informácie o Vedeckej hračke

web_icon_pdfInformácie o Vedeckeh hračke (február, 2017)

Dobromat.sk a 2%
Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha


Podporte aktivity občianskeho združenia Vedecká hračka on-line nákupom cez www.dobromat.sk a asignáciou 2 %, resp. 3 % dane z príjmu za rok 2015.

PUBLIKÁCIA: 20(K)ROKOV OZ VH
Obal VH 20 (k)rokov web_icon_pdfPuobišová. B. 2015. 20 (k)rokov OZ VH. Vedecká hračka o.z. ISBN: 0978-80-968131-8-6. (9,5 MB)
OSLÁVILI SME 20 ROKOV

Pri príležitosti osláv 20. narodením občianskeho združenia Vedecká hračka bola v nedeľu 18. januára 2015 súťažná show s Vedeckou hračkou v Europa Shopping Center vo Zvolene.

Súťažilo sa v šiestich kolách o nákupnú poukážku v hodnote 500 €. Každý súťažiaci tím si odniesol hlavolam - Ježko v klietke. Po skončení súťaže výhercovia Emka a Patrik Hudecovci spolu s predsedníčkou Vedeckej hračky Ing. Beatou Puobišovou pokrstili elektronickú publikáciu 20 (k)rokov OZ VH.

Potom sme rozkrájali tortu od ESC ZV a pre členov a priaznivcov Vedeckej hračky bolo pripravené občerstvenie v priestoroch výstavy VEDHRAČKA.

 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen




 
© 2006 - 2017 vedeckahracka.sk