Facebook Youtube Picasa

Aktuálne správy


Vážení priatelia,

bude nám cťou, ak asignujete 3 % alebo 2 % (resp. 1 % či 1,5 %) dane z príjmov za rok 2015 v prospech nášho občianskeho združenia Vedecká hračka (OZVH).

Darcovia, ktorí si sami podávajú daňové priznanie (podnikatelia, konatelia, samostatne zárobkovo činné osoby a i.), vpíšu údaje o organizácii prijímateľa (OZVH) priamo do tlačiva daňového priznania, ktoré doručia daňovému úradu do 31. marca 2016. Budeme vďační, ak v daňovom priznaní (v novom okienku) uvediete krížik, ktorým dáte súhlas správcovi dane, aby nám oznámil Vaše meno a priezvisko (resp. názov a sídlo právnickej osoby).

Darcovia, ktorí boli aspoň časť roka 2015 zamestnaní (resp. pracovali na dohody), doručia kompletne vyplnené a potvrdené tlačivá A a B do 30. apríla 2016 daňovému úradu príslušnému podľa bydliska zamestnanca. Budeme vďační, ak oznámite nášmu OZVH asignovanú sumu v Eurách (predstavujúcu 2 či 3 percentá), adresu daňového úradu a dátum, keď ste daňovému úradu doručili obe tlačivá A a B.

web_icon_pdfTlačivo A: Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov
web_icon_wordTlačivo B: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Do daňového priznania či do vyhlásenia (tlačivo A) vpíšte tieto údaje o prijímateľovi:

VEDECKÁ HRAČKA
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
ŠVERMOVA 26, 974 04 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31750532

Ďakujeme i za to, že v prospech OZVH presmerujú podiel dane i Vaši blízki, kolegovia, priatelia, ...

Viac informácií o poukazovaní podielu daní (postup aj tlačivá) sú na www.rozhodni.sk.


logo tabor tvorivosti Vedhra
Tábor tvorivosti VEDHRA v Dome techniky ZSVTS Banská Bystrica

Počet účastníkov tábora: najmenej štyria a najviac 9 účastníci vo veku 9 – 14 rokov. Budeme akceptovať prihlášky podané do 6 dní pred konaním tábora.

Termíny:

 1. 29.2. - 4.3.2016
 2. 11.7. - 15.7.2016
 3. 8.8. - 12.8.2016

Príloha:

web_icon_wordPrihláška dieťaťa do tábora tvorivosti Vedhra
web_icon_pdfInformácie o programe v tábore

Výzva dobrovoľníci
Dobromat.sk a 2%
Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha


Podporte aktivity občianskeho združenia Vedecká hračka on-line nákupom cez www.dobromat.sk a asignáciou 2 %, resp. 3 % dane z príjmu za rok 2015.

ChemPlay

je originálna didaktická spoločenská hra, ktorá príťažlivým zábavno-súťažným spôsobom približuje anorganickú chémiu. Vytvorili ju členovia o. z. Vedecká hračka, bratislavskí gymnazisti, Ivanka Kravárová a Adrián Hegedüš.

Hra je chránená európskym dizajnom RCD 002590349-0001.

 • ChemPlay
 • ChemPlay
KRÚŽOK MLADÝCH VYNÁLEZCOV VEDHRA

Každý piatok od 15:00 do 16:30 v ESC Zvolen na stálej výstave VEDHRAČKA - VYNÁLEZY

Poplatok: 2 € / dieťa a deň (materiál, poistenie, program)

PUBLIKÁCIA: 20(K)ROKOV OZ VH
Obal VH 20 (k)rokov web_icon_pdfPuobišová. B. 2015. 20 (k)rokov OZ VH. Vedecká hračka o.z. ISBN: 0978-80-968131-8-6. (9,5 MB)
OSLÁVILI SME 20 ROKOV

Pri príležitosti osláv 20. narodením občianskeho združenia Vedecká hračka bola v nedeľu 18. januára 2015 súťažná show s Vedeckou hračkou v Europa Shopping Center vo Zvolene.

Súťažilo sa v šiestich kolách o nákupnú poukážku v hodnote 500 €. Každý súťažiaci tím si odniesol hlavolam - Ježko v klietke. Po skončení súťaže výhercovia Emka a Patrik Hudecovci spolu s predsedníčkou Vedeckej hračky Ing. Beatou Puobišovou pokrstili elektronickú publikáciu 20 (k)rokov OZ VH.

Potom sme rozkrájali tortu od ESC ZV a pre členov a priaznivcov Vedeckej hračky bolo pripravené občerstvenie v priestoroch výstavy VEDHRAČKA.

 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 • Show ESC Zvolen
 
© 2006 - 2016 vedeckahracka.sk