Facebook Youtube Picasa

Aktuálne správy


Kyvadlo - Vedecká hračka
od 4. do 29. novembra 2019

Pozvanka - kyvadlo web_icon_pdfPozvánka
web_icon_pdfInformácie

Vedecká hračka v edukácii, konferencia s medzinárodnou účasťou, B. Bystrica, 18./19.11.2019


Príloha:

web_icon_pdfKonferencia Vedecká hračka v edukácii
web_icon_pdfPozvánka na konferenciu Vedecká hračka v edukácii
excel_icon_pdfProgram anotacie

Informácie o Občianskom združení Vedecká hračka

Súťaž na plagát web_icon_pdfInformácie k septembru 2019

Interaktíne výstavy 2019 (ponuka pre školy v SR)

Interaktíne výstavy 2019 (ponuka pre školy v SR)
web_icon_pdfPonuka pre školy v SR

Súťaž na plagát


Vyhodnotenie

  • Súťaž na plagát
  • Súťaž na plagát

V 4. ročníku medzinárodnej súťaže Universal Competition of Educational Poster zvíťazil v športoverj kategórii žiak Ján Uchaľ z Michaloviec.

Súťaž na plagát

Prílohy:

web_icon_pdfWinner Jan Uchal
web_icon_pdfVyhodnotenie súťaže na plagát
web_icon_wordInformácie: Súťaž na plagát

20 rokov výstav vedeckých hračiekMapa výstav

Prílohy:

web_icon_imgObrázok: Mapa výstav 1998 - 2018

web_icon_excelTabuľka: Výstav 1998 - 2018

PUBLIKÁCIA: 20(K)ROKOV OZ VH
Obal VH 20 (k)rokov web_icon_pdfPuobišová. B. 2015. 20 (k)rokov OZ VH. Vedecká hračka o.z. ISBN: 0978-80-968131-8-6. (9,5 MB) 
© 2006 - 2019 vedeckahracka.sk