Facebook Youtube

Aktuálne správy


Informácie o OZ Vedecká hračka

plagát


Informácie k Zborníku z konferencie

plagát


Interaktíne výstavy


plagát20 rokov výstav vedeckých hračiekMapa výstav

Prílohy:

web_icon_imgObrázok: Mapa výstav 1998 - 2018

web_icon_excelTabužka: Výstav 1998 - 2018

PUBLIKÁCIA: 20(K)ROKOV OZ VH
Obal VH 20 (k)rokov web_icon_pdfPuobišová. B. 2015. 20 (k)rokov OZ VH. Vedecká hračka o.z. ISBN: 0978-80-968131-8-6. (9,5 MB) 
Š 2006 - 2021 vedeckahracka.sk